Świadczenia rodzinne

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA.pdf

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO (aktualizacja na 29.06.2021 r. ; zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)

 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
SR -wniosek ( zasiłek rodziny)

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (aktualizacja na 16.06.2020 r. – zmiany niemerytoryczne, tj. niewynikające ze zmian prawnych)(1)

Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę

Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

Złotówka za złotówkę

Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny

Oświadczenie Wnioskodawcy

 

Informacje ogólne dot. świadczeń rodzinnych
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka/

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/swiadczenie-rodzicielskie/

 

Świadczenia rodzinne
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiacych podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny

Rozporządzenie w sprawie i trybu postępowania w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych 2017 i 2018

Menu