Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

Wójt Gminy Świerzno informuje, że z dniem 16 czerwca 2014r. weszła w życie uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r., poz. 755).

W Gminie Świerzno przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej

Wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu jest zamieszony na stronie internetowej:https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Z dniem 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych. Wnioskowanie o Kartę elektroniczną nie jest trudne. Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowanie o KDR w formie elektronicznej. 

http://empatia.mpips.gov.pl/

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

Menu