Wnioski i zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej

wniosek o pomoc – OPS

Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej. Obowiązująca procedura w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie składa się z następujących etapów:

1) Zgłoszenie potrzeby poprzez złożenie wniosku o pomoc w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerznie wraz z kompletem dokumentów tj. udokumentowaną sytuacją majątkową, dochodową i osobistą.

2) Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej.

3) Ustalenie przez pracownika socjalnego wraz z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy.

4) Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy.

5) Wydanie decyzji w formie pisemnej o przyznaniu bądź odmowie przyznania pomocy.

6) Realizacja pomocy – po uprawomocnieniu się decyzji.

Menu