Statut

UCHWAŁA NR XXXV209.2021 RADY GMINY ŚWIERZNO Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świerznie

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerznie

Rozstrzygnięcie Nadzorcze

Menu