Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie nie udziela telefonicznie informacji na temat decyzji administracyjnych, oraz innych informacji podległych ochronie danych osobowych. Powyższe informacje można uzyskać jedynie osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej
Świerzno ul. Długa 5
72-405 Świerzno
NIP: 986-02-32-737
REGON: 320937704
Numer konta bankowego:61 9393 0000 0014 1888 2000 0010

e-mail: sekretariat@opsswierzno.pl
ePUAP : OPS_SWIERZNO/SkrytkaESP
Tel./fax:
91 38 28 169

nr. wew:
23 - Kierownik OPS
22 - Gł. Księgowy
20 - Pracownicy socjalni
25 - Asystent rodziny
21 - Dodatki mieszkaniowe
24 - Świadczenia rodzinne, św. wychowawcze, fundusz alimentacyjny
GODZINY URZĘDOWANIA:

Codziennie od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30
Menu