Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerznie nie udziela telefonicznie informacji na temat decyzji administracyjnych, oraz innych informacji podległych ochronie danych osobowych. Powyższe informacje można uzyskać jedynie osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERZNIE

ADRES:

Świerzno

ul. Długa 14 c

72-405 Świerzno

NIP: 986-02-32-737

REGON: 320937704

KONTAKT:

tel./fax: 91 38 28 169 nr. wew:

23 – Kierownik OPS

22 – Gł. Księgowy

 20 – Pracownicy socjalni

25 – Asystent rodziny

21 – Dodatki mieszkaniowe

24 – Świadczenia rodzinne, św. wychowawcze, fundusz alimentacyjny

e-mail: sekretariat@opsswierzno.pl

 ePUAP : OPS_SWIERZNO/SkrytkaESP

NUMER KONTA BANKOWEGO:

BANK SPÓŁDZIELCZY WOLIN

61 9393 0000 0014 1888 2000 0010

 GODZINY URZĘDOWANIA:

Codziennie od poniedziałku do piątku

od 7:30  do 15:30 

Menu