Kierownik

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚWIERZNIE

  MONIKA SIENKIEWICZ – WDOWIAK

tel./fax 91 38 28 169 wew. 23

monika.sienkiewicz@opsswierzno.pl

Kierownik OPS – Pani Monika Sienkiewicz – Wdowiak w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00

Menu