Kadra

Monika Sienkiewicz-Wdowiak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Świerznie

tel.: 91 38 28 169  wew. 23, pok. nr. 2, monika.sienkiewicz@opsswierzno.pl

Beata Giera – Główny księgowy

tel.: 91 38 28 169  wew. 22, pok. nr. 2, ksiegowosc@opsswierzno.pl

Jowita Sobocińska – Starszy specjalista pracy socjalnej – miejscowości : Sulikowo, Gostyń, Rybice, Trzebieradz, Dąbrowa, Redliny, Gostyniec, Kaleń

tel.: 91 38 28 169  wew. 20, pok. nr. 1, jowita.sobocinska@opsswierzno.pl

Anna Kowalczyk – Specjalista pracy socjalnej – miejscowości: Jatki, Ugory, Będziszewo, Chomino, Osiecze, Krzepocin, Duniewo, Krzemykowo, Margowo

tel. 91 38 28 169 wew. 20, pok nr. 1, anna.kowalczyk@opsswierzno.pl

Justyna Kupis – Referent – prowadzi sprawy z zakresu  realizacji świadczeń z pomocy społecznej,  dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego

tel.: 91 38 28 169  wew. 21, pok. nr. 1, justyna.kupis@opsswierzno.pl

Dariusz Janas – Asystent rodziny, zajmuje się realizacją Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,  Zachodniopomorską Kartą Seniora, Zachodniopomorską Kartą Rodziny

tel.: 91 38 28 169  wew. 25, pok. nr. 3, dariusz.janas@opsswierzno.pl

Sandra Malitowska – Referent – prowadzi sprawy z zakresu  realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

tel.: 91 38 28 169  wew. 24, pok. nr. 3, rodzinne.fundusz@opsswierzno.pl

Patrycja Szczeblewska – Referent, prowadzi sprawy z zakresu świadczenia wychowawczego (500+), dodatek osłonowy

tel.: 91 38 28 169  wew. 24, pok. nr. 3, 500plus@opsswierzno.pl,  dodatekoslonowy@opsswierzno.pl

Katarzyna Szwech – Referent – ds. kadr

tel.: 91 38 28 169 wew. 25, pok. nr. 3, katarzyna.szwech@opsswierzno.pl

Gabriela Wiśniewska – Opiekunka

tel.: 91 38 28 169 wew. 20

Menu