DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy

Informacja.pdf

wnioskek-o-dodatek-osłonowy.pdf

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000000201.pdf – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1) z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

 

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1 – ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 

Menu